• Modell av embedsmannsboliger, Lusaka, Zambia - Statsbygg (2008)
 • Modell av enebolig, Bærum (2008)
 • Carporter, Nordstrand (2008)
 • Påbygg og carport, Nordstrand (2008)
 • Konkurranse: Vannskulptur, Aker brygge. Delt 1.premie (1988)
 • Barnehage, Nordstrand (2010)
 • Påbygg, rekkehus, Åsdalsveien 4 (2013)
 • Nye balkonger, Niels Juels gate, (2007)
 • Takterrasse, Niels Juels gate, (2012)
 • Kunsthøyskolen, Oslo, Samark (2003)
 • Kunsthøyskolen, Oslo (2003)
 • Konkurranse: Skatehall, Bærum (2003)
 • Husmannsplass, Asker (2014)
 • Tilbygg, Holtet
 • Tilbygg, Holtet haveby (2003)
 • Tilbygg, Holtet haveby (2003)
 • Tilbygg, Holtet haveby (2003)
 • Enebolig, Asker (1987)
 • Husmannsplass, Asker (2014)
 • Tilbygg, Nordstrand
 • Kjøkken
 • Seterveien 16, tilbygg (2014)
 • Munkerudveien 24B, påbygg (2014)
 • Munkerudveien 24B, interiør (2014)
 • Solveien, Nordstrand (2017)
 • Solveien, Nordstrand (2017)
 • Solveien, Nordstrand (2017)
 • Tilbygg/carport, Nordstrand
 • Tilbygg/carport, Nordstrand
 • Nytt vognskjul, Asker Museum 2019
 • Nytt vognskjul (inne), Asker Museum 2019